PTFE - arm.

ECOFLON II POLITETRAFLOURETILEN S POLNILI TEFLON HOSTAFLON
Material s polnili iz kovin, osnovni material, čisti pfte, polnila zmanjšujejo lastnost lezenja v hladnem, material je obstojnejši na tlak, pri običajni uporabi v hidravliki obstojen na vse medije.