Statični spoji

staticni

MATERIAL TEMP. °C OLJE VODA KISLINE/LUGI
PU 100 + 60 °C -
H-PU 115 + 100 °C -
POM 100 + + -
NBR 100 + + -
VITON 200 + + +
SILIKON 200 + + -
EPDM 150 NE + +
PTFE ČISTI 260 + + +
PTFE ARM. 260 + + +

 

tesnila11