PTFE - čisti

ECOFLON I POLITETRAFLOURETILEN /ČISTI/

TEFLON

HOSTAFLON

Umetna snov s tehnično najširšim spektrom uporabe /obstojnost na povišane temperature in večino medijev/. Obstojen v skoraj vseh medijih v uporabi, izredno nizek torni koeficient, nagnjenost k hladnemu lezenju v odvisnosti od tlaka.